Jdi na obsah Jdi na menu

Zábava a hry

Začínat se může čtením svatebních blahopřání - to se většinou zařazuje po slavnostním obědě. Vyberte osobu společensky neunavenou, s kultivovaným projevem a smyslem pro humor. Za každé blahopřání novomanželé děkují a podle potřeby připojí informace o vazbě k odesílateli.

Rozbalování dárků
Zařazuje se do odpoledního programu, většinou po jídle. Nezapomeňte všem poděkovat. Zábava má svá úskalí: ať jsou vztahy v rodině sebelepší, neubráníte se porovnávání mezi příbuznými a hosty. Pokud si vaše rodinná tradice tuto zábavu nežádá, vyjměte ji z programu a dárky si rozbalte v klidu domova druhý den.

Házení pro štěstí
Je možné ho zařadit na začátek hostiny nebo kdykoliv do jejího průběhu. Na novomanžele se hází životodárná semena jako symboly štěstí a plodnosti. Vybraný host odstartuje házení tím, že pronese přání novomanželům a začne na ně házet připravenými semeny: hrachem, rýží, pšenicí, mandlemi, rozinkami, fazolemi, čočkou. Říká se, že kolik zrnek se zachytí
nevěstě na šatech, tolik bude mít dětí.

 Házení svatební kytice
Všechny svobodné dívky, které jsou na svatbě přítomny, se postaví na jedno určené místo v rámci restaurace. Nevěsta se k dívkám postaví zády a háže svou svatební kyticí za sebe směrem ke svobodným dívkám. Ta dívka, která kytici chytí, se do roka vdá. Pokud kytku chytne někdo jiný, je to pro štěstí novomanželů. Dříve bylo zvykem házet kytici již při východu z radnice či kostela.

Pozn. Pokud máte na svatbě málo svobodných dívek, můžete přemluvit třeba i personál restaurace  :o)  Pokud si nevěsta nechce svou svatební kytici poničit, může si nechat vyrobit náhradní, levnější svatební kytici pouze za účelem této hry.


Stahování podvazku
Nevěsta se posadí na viditelném místě v rámci restaurace a vyhrne si svatební sukni. Ženich musí jednou rukou nebo ústy (bez pomocí rukou) stáhnout podvazek z nevěstiny nohy. 
Nevěstin podvazek se pak využívá pro další svatební hry.


Střílení podvazku
Má dvě tradice. 1) je to pravý opak Házení svytební kytice, 2) všichni muži bez rozdílu věku, svobodní i zadaní, se postaví na jedno určené místo v rámci restaurace. Ženich buď hází nebo „střílí“ podvazek mezi muže. Ten muž, který podvazek chytí, má na rok zajištěnu mužnou sílu  :o)


Dražení podvazku

Podvazek se může také dražit. Svatební koordinátor nebo svědek zahájí dražbu, vyhlašuje vyvolávací cenu a komentuje průběh. Ten z mužů, který nabídne největší částku, získává nevěstin podvazek. Vydražené peníze pak obdrží ženich s nevěstou. I zde platí, že vítěz má na rok zajištěnu mužnou sílu  :o)Hledání nevěsty podle... (ramena, kotníku, kolene atd.)
Na určené místo v rámci restaurace se umístí 4-5 židlí. Ženichovi se zaváží oči šátkem tak, aby opravdu nic neviděl. Nevěsta si vybere 3-4 spoluhráčky a všechny včetně nevěsty se usadí, každá na svou židli. Ženich pak podle kotníku určuje, která z žen je jeho nevěsta.    
 

Pozn. Do této hry můžete pro legraci vybrat alespoň jednoho muže.

 
Hledání ženicha podle… (lýtka, hrudníku, obličeje, atd.)
Na určené místo v rámci restaurace se umístí 4-5 židlí. Nevěstě se zaváží oči šátkem tak, aby opravdu nic neviděla. Ženich si vybere 3-4 spoluhráče a všichni včetně ženicha se usadí, každý na svou židli. Nevěsta pak určuje, který z mužů je její ženich. Pokud se hráči domluví na poznávání podle hrudníku, mohou muži stát.

Pozn. Pokud se domluvíte na poznávání ženicha podle hlavy, můžete pro větší legraci muže nějak nahastrošit (brýle, čepice, šátek, apod.)   
 

Vybírání peněz do střevíčku
Na svatbě se jako staročeská tradice dodržuje dodnes. Co člověk to jiný názor na ni. Atmosféru při vybírání dělá výběrčí, proto záleží jakou formou to podá.Mějte však na paměti,že by se mělo vybírat pro zábavu. Tak vybírejte třeba i symbolicky a pro pobavení. Na co se vybírá? Na nevěstu (kdo si při sólu pro nevěstu s nevěstou zatančí, dává peníze na talířek). Vybírání může probíhat na začátku taneční zábavy, po čepení nebo po půlnočním sólu. Do střevíčku (někdo z ženichových kamarádů odcizí nevěstě střevíc a pak rozpoutá jeho dražbu). Na povijánek nebo na kolíbku (hosty obchází starší žena nastrojená v bílých šatech s dítětem na rukou, které uspává, konejší a hlavně vybírá pro něj peníze). Peníze se vždy dávají nevěstě. Tato hra by měla podle tradice novomanželům přinést hojnost a dostatek peněz v manželství.
 
 

Dražba starých věcí
Nevěsta se ženichem doma vyhledají staré nepoužívané věci, např. dupačky, které nosili, když byli malí, hrnek s utrženým uchem, dětská milostná psaníčka, která dostávali na škole, žákovskou knížku, starý parfém, apod. Svatební koordinátor nebo svědek pak tradičním způsobem draží tyto „vzácné kousky“ s počáteční vyvolávací cenou, která může začínat např. na symbolické koruně. Výtěžek z této hry pak obdrží ženich s nevěstou.
 

Pozn. Pro zvýšení atraktivity nabízených zbytečností se můžete domluvit např. s družičkami, aby zboží předváděly za vtipného komentáře.   
 

Tričková hra
Svědkyně a svědek si oblečou trička, svědkyně musí nechat podepsat na triko všechny přítomné muže a svědek ženy. Ten, který všechny podpisy získá jako první, vyhrává. Trička si nechají novomanželé jako dárek.
  
 

Novinová hra
8 - 10 párů na parketě (nemusí být nutně partnery životními) - muž má složené noviny v kapse kalhot. Páry tančí a v okamžiku, kdy se hudba přeruší, žena musí vzít noviny mužovi z kapsy, rozložit je na podlaze, muž si na ně musí sednout a vzít ženu na klín. Pár, kterému se to podaří jako poslednímu, je vyloučený. Hra pokračuje stejným způsobem, až zůstane jen vítězný pár.
  
 

Židličkový tanec
K této hře potřebujete několik tančících párů a několik židlí s tím, že vždy musí být o 1 ks židle méně než je tančících párů. Židle se postaví dokola vždy sedákem ven. Hudebník spustí hudbu a páry tančí. Když hudba přestane hrát, musí si každý pár najít jednu židli a sednout si (sedět musí oba z páru, muž i žena). Pár, na kterého židle nezbyla, vypadává ze hry. Ubere se jedna židle a pokračuje se tak dlouho, dokud nezbydou 2 tančící páry a jedna židle. Toto kolo rozhodně o absolutním vítězi.
  
 

Papírová nevěsta
Družstva po 3 osobách dostanou každé 4 role toaletního papíru. Zvolí si mezi sebou jednoho jako modela, na kterém mají, v časovém limitu, vytvořit svatební šaty z toaletního papíru. „Papírové nevěsty“ předvedou své šaty a družstvo, které vytvořilo krásnější šaty vyhrává.
  
 

Tanec s pomerančem mezi čely
K této hře potřebujete opět několik tančících párů a stejný počet pomerančů (nebo tenisových míčků apod.). Každý pár si musí mezi čela umístit pomeranč. Cílem hry je udržet pomeranč mezi čely například i při změně tanečního rytmu bez pomoci rukou. Každý pár, kterému pomeranč spadne, vypadává.
  
 

Kolování krabičky od zápalek
Na parketu se vytvoří kruh, ve které se vedle stojí vždy střídavě muž a žena. Ten kdo začne v kruhu si dá na nos krabičku od zápalek a předá je sousedovi. Krabička nesmí upadnout na zem. Tomu, komu upadne na zem, opouští parket. Poslední dvojice, která zůstane na parketě - vyhrává a musí se vášnivě políbit (bez ohledu na pohlaví)
 

Miminko
Dívka převlečená za chudou otrhanou osobu vezme do náručí panenku v zavinovačce a přijde na svatební hostinu. Bude tvrdit, že miminko patří ženichovi a že pro něj nemá peníze na jídlo a ošacení. Vtipnou formou vyláká z přítomných svatebčanů drobné příspěvky a nenápadně je nastrká do zavinovačky. Před odchodem se rozhodne, že miminko nechá ženichovi, ať se o něj postará sám a dá ho do náručí nevěstě.
 
 

Italská snoubenka
Dívka, která předstírá, že je v jiném stavu, přijde na svatební hostinu a udělá ženichovi srdceryvnou scénu o tom, jak ji podvedl. Bude tvrdit, že jí sliboval sňatek a nakonec ji nechal. Společně s ní přijde i její bratr a bude trvat na tom, aby bylo očištěno jméno jeho sestry. Přítomní svatebčané nakonec musí ženicha vykoupit. Peníze nakonec skončí u ženicha a nevěsty.
 
 

Věštba
V přestrojení za cikánku může některý ze svatebčanů začít věštit ze skleněné koule, karet nebo z ruky. Je dobré, aby to byl člověk vtipný, znalý cikánského dialektu a je nutné, aby jeho předpovědi byly vždy pozitivní. Nejlépe se taková zábava vydaří, když je za cikánku převlečena osoba, která zná dobře různá přání, poměry a charakterové vlastnosti toho, komu bude věštit. Za své věštby vtipným způsobem vybírá od svatebčanů peníze, které potom předá ženichovi a nevěstě.
 
 

Kvíz ONA a ON
Oba novomanželé mají v rukou  2 tabulky s nápisy JÁ a ON/ONA. Posadí se k sobě zády a odpovídají na položené otázky tak, že ukážou vždy jen jednu tabulku. 
 

Možné otázky:
-         kdo chodí ráno pro čerstvé pečivo
-         kdo umývá nádobí
-         kdo vynáší odpadky
-         kdo je nejkrásnější
-    atd.
 

Kohouti
Novomanželé vyberou 3 svobodné dívky jako porota a 5 - 6 svobodných mužů jako soutěžící. Každý muž musí porotě předvést kohouta a porota určí nejlepšího. Ten si musí mezi dívkami vybrat jednu, kterou bude svádět jako kohout. Potom musí vítězný kohout hlásit každou hodinu zpívajíc na židli, zatímco vybraná dívka (slepička) musí „mávat křídly“. 
 

Balónky s tajemstvím
K této hře je zapotřebí několik balónků, do každého se vloží otázka týkající se novomanželů a nafouknuté se připraví na jedno místo. Svatebčané vytvoří dva týmy. Jeden hráč z každého týmu musí doběhnout k balónkům, jeden z nich prasknout, přečíst otázku a správně ji zodpovědět. Odpověď se zapíše, hráč běží zpět a pokračuje další. Vyhrává ten tým, který jako první doběhne a správně odpoví na všechny otázky.


Otázky pro soutěžící si přípraví novomanželé.
 

 

Taneční soutěž
Je potřeba nejméně 5 párů a novomanžele jako porotu.
První písnička:
Páry tančí na velmi živou hudbu (pop rock), po cca 2-3 min porota vyloučí jeden pár (ten, který se nejméně hýbal) 

Druhá písnička:
Před touto částí si dámy sundají pravou botu a obují si partnerovu pravou botu. (tzn. že má levou botu svoji a pravou pánskou). Opět je jeden pár vyloučen po cca 2 min. 

Třetí písnička:
Před touto částí si dámy musí vyměnit tanečního partnera ze zbývajících soutěžních párů (páry jsou teď promíchané). Tato část bude už pomalejší (např. valčík) a porota opět vyřadí jeden pár.  

Poslední písnička:
Dva zbývající pár si tentokrát musí vyměnit levé boty a žena tak tančí v partnerově obuvi zatímco on je bos.

Vítěze zvolí už vyřazené páry (pokud bude potřeba, určí ho novomanželé).